top of page

Istoricul Ziarului Voința Națională

Prin Noi Înșine !

„Prin Noi Înșine!”

Numele acestei doctrine provine de la articolul manifest „Prin noi înșine!”, publicat la 3/16 mai 1905 de către Vintilă I.C. Brătianu în ziarul Voința Națională.

Voinţa Naţională : Ziar naţional-liberal, apare la Bucureşti in 10 iulie 1884

Director : Gheorghe Gr. Cantacuzino. Redactori : Gheorghe Grigore Cantacuzino (1884-1887), Barbu Ştefănescu Delavrancea (1888-1894). Secretar de redacţie Al. G. Djuvara

Colaboratori : Barbu Ştefănescu Delavrancea, A. D. Xenopol, cu pseudonimul Juvenal, D. A. Sturdza, Al. G. Djuvara, I. Slavici, Al. Macedonski, I. L. Caragiale, I. Ghica, I. Tanoviceanu, I. Gorun, I. Nădejde, Sofia Nădejde. Reproduceri din Barbu Ştefănescu Delavrancea, Al. Vlahuţă, I. N. Roman.

Îşi schimbă titlul, numai în 1890 : "Noua Gazetă" ; de la 3 ianuarie-10 februarie 1913 se suprimă subtitlul ; de la 17 februarie 1913 apare cu subtitlul : Organ naţional-liberal

De la 10 iulie 1884 apare la tipografia Dor. P. Cucu ; de la 20 septembrie 1887, la tipografia Carol Göbl şi de la 23 noiembrie 1889, la tipografia Voinţa Naţională ; de la 5 februarie 1910, la tipografia Independenţa

De la 3 ianuarie-21 octombrie 1907, cu menţinea : ediţia a 4-a ; la 22 mai 1907, cu menţiunea : o singură ediţie ; la 23 octombrie 1907, ediţia a 3-a ; de la 24 octombrie-6 noiembrie 1907, ediţia de seară ; la 25 octombrie 1907, ediţie de dimineaţă ; la 17 decembrie 1910, ediţie de dimineaţă, la 17 decembrie 1911, ediţie specială

Suplimente, cu paginaţie separate (1-2 foi), la următoarele date : 21 februarie 1907, 19 decembrie 1907, 30 decembrie 1907, 6 ianuarie 1908, 7 februarie, 14 februarie, 24 februarie, 28 februarie, 29 februarie, 1 martie, 6 martie, 11 martie, 1 aprilie, 14 iunie, 23 noiembrie 1908, 20 decembrie 1908, 21 decembrie 1908, 7 februarie 1909, 17 aprilie 1910, 1 decembrie 1910, 15 decembrie 1910, 30 ianuarie 1911, 15 aprilie 1911, 29 noiembrie, 3, 4, 15, 16 şi 24 decembrie 1911, 28 februarie şi 25 martie 1912

 

Periodicitate : zilnică ; de la 6 ianuarie 1913 un număr pe săptămână

bottom of page